Каталог статей | Вход || RSS Регистрация                                                               Понедельник, 21.05.2018, 22:42 Гость | RSS  
Рейтинг cайтов
Рейтинг образовательных сайтов mega-talant.com
Это важно!

Новые критерии оценивания (2016 год) СКАЧАТЬ

Нова інструкція щодо заповнення журналу 1-4 класів ВИКАЧАТИ
Коллегам
Категории раздела
Методична допомога [103]
Всі матеріали цього розділу знайдені у мережі інтернет які вільно розповсюджуються.
Тесты [2]
Цікавинки [14]
Доклады [1]
Проекты [3]
характеристика класса [0]
характеристика ученика [0]
ИКТ в работе учителя [1]
Календарне планування [2]
Поиск по сайту
200
В портфолио!
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА!
Подробнее здесь

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДИПЛОМ


Cейчас на сайте:
Счетчик PR-CY.Rank

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
СЕГОДНЯ НАС ПОСЕТИЛИ:

Статистика

Зарег. на сайте

Всего: 3857
Новых за месяц: 15
Новых за неделю: 3
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0

Из них

Администраторов: 2
Модератор: Олена8246
Модератор форума: El_solo
Друзей: 21
Проверенных: 19
Обычных юзеров: 3813

Из них

Парней: 667
Девушек: 3190

У нас в гостях:
Забегали в гости:
Locations of visitors to this page Flag Counter
Иконка загрузки
Сейчас ищут:
Качество сайта

Каталог webplus.info
Поддержка сайта

продвижение сайта бесплатно

Урок ремонта и отделки стен: декоративная штукатурка своими руками – работа, требующая терпения, аккуратности и мастерства.

Этот сайт защищен «Site Guard»
Главная » Статьи » Учитель -учителю » Методична допомога

Реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу в навчанні молодших школярів.

   Сучасне суспільство вимагає виховання са­мостійних, ініціативних, відповідальних грома­дян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей люди­ни, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети є в основі рефор­мування сучасної загальноосвітньої школи, го­ловне завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбут­ньому,— і професійних ситуаціях. Тому акту­альним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, що перед­бачає спрямованість освітнього процесу на фор­мування і розвиток ключових компетенцій осо­бистості. Результатом такого процесу має бути сформованість загальної компетентності людини, що містить сукупність ключових компетенцій і є інтегрованою характеристикою особистості.

Проблема формування ключових, загальнопредметних та предметних компетентностей учнів завжди була у центрі уваги українських науков­ців — Т. Байбари, Н. Вібік, О. Біди, С. Бондар, М. Вашуленка, І. Ґудзик, Л. Коваль, О. Лакційної, О. Онопріенко, О. Овчарук, О. Пометун, К. Пономарьової, О. Савченко, С. Трубачевої . Учені визначили зміст основних дефініцій «компетент­ність» та «компетенція», здійснили порівняльну характеристику ключових компетентностей в єв­ропейських освітніх системах та розглянули ме­тодичні аспекти формування в молодших школя­рів компетентностей та компетенцій.

Сучасна початкова школа не може залишати­ся осторонь від процесів модернізації освіти, що відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зо­крема. Початкової ланки освіти стосуються всі світові тенденції та інновації: особистісно орієн­тований підхід, інформатизація, інтеграція тощо. До них належить компетентнісний підхід, поява якого пов'язана, насамперед, з кризою освіти, що полягає в протиріччі між програмовими ви­могами до учня, запитами суспільства і потреба­ми самої особистості в освіті. Адже тривалий час у вітчизняній системі освіти домінував знаннєвий підхід, результатом навчання якого була сукуп­ність накопичених учнем знань (як інформації) умінь і навичок.

Сучасне інформаційне суспільство формує нову систему цінностей, у якій володіння знан­нями, уміннями і навичками є необхідним, але недостатнім результатом освіти. Від людини вимагають уміння орієнтуватися в інформацій­них потоках, опановувати нові технології  само­навчатися, шукати і використовувати нові знан­ня, володіти універсальністю мислення, динамізмом, мобільністю.

З-поміж предметних компетентностей, які має опановувати молодший школяр, виокрем­лено математичну компетентність, що є особистісним утворенням і характеризує здатність учня створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід ма­тематичної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних та практико зорієнтова­них завдань.

Аналіз ситуацій, що виникають у повсякден­ному житті, для розв'язання яких потрібні мате­матичні знання та вміння, свідчить, що їх пере­лік невеликий, зокрема вміння:

     вести підрахунки (лічба, обчислення), для обчислень використовувати відомі формули та правила;

     читати та інтерпретувати інформацію, пода­ну у різній формі (таблиці, графіки, діа­грами);

     доказово міркувати і пояснювати свої дії, доводити істинність чи хибність тверджень;

     знаходити довжину, площу, об'єм, масу реаль­них об'єктів під час розв'язування практич­них задач;

          користуватися креслярськими інструментами. Це загальні вміння, що потрібні кожній лю­дині впродовж її життя. На різних етапах станов­лення особистості, в професійному і соціальному аспектах її життя вони виявляються і викорис­товуються неоднаковою мірою. Вони формують­ся і розвиваються у роки шкільного навчання та в початковій ланці зокрема.

Відповідно до зазначеного переліку вмінь ви­окремлено складові математичної компетент­ності молодшого школяра — обчислювальну, інформаційно-графічну, логічну, геометричну. Зрозуміло, що такий розподіл є умовним і може змінюватися в процесі розвитку цього напряму науки.

З-поміж предметних компетентностей, що формуються у процесі вивчення курсу, основопо­ложними є природознавча та суспільствознавча, що виявляються у здатності учнів розв'язувати доступні особистісно і соціально значущі практич­ні проблеми, пов'язані з екологічними об'єктами довкілля та суспільного життя.  Отже, компетентність —  це той ланцюжок, що пов'язує знання та діяльність людини.Источник: http://Сеть Интернет
Категория: Методична допомога | Добавил: Лидия (12.01.2014) | Автор: Рудакова Л.В.
Просмотров: 806
Всего комментариев: 0
avatar
Рассылка!
Мини-профиль
Гость


Группа:
Гости
Время:22:42

Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Начальная школа

«Методичний портал»

Информатика

«Методичний портал»

Мои сайты
Сайт 2-Б

КОПИЛОЧКА Рудаковой Лидии

Наша погода
Новотроицкое 
Календарь
Календар України
Регистрация сайта
Перейти на страницу каталогов

Учительский портал

ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК

Банк Интернет-портфолио учителей


Образовательные ресурсы для школьников и педагогов, выдача сертификатов, сайты учителей, скачать презентацию на сайте, уроки, планы, конспекты урока
*
Мои публикации

Учительский портал
Наша кнопка
Школьный дворик Рудаковой Лидии

Подписка на email:

Хотите быть в курсе обновлений сайта? Введите свой e-mail адрес:


Сайт Рудаковой Лидии Владимировны
ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК_2018